Welkom bij

WW Houtland

Bezoek Vogelopvangcentrum in Raversijde
Zondag, 19 April 2020, 14:30

We bezoeken het vogelopvangcentrum onder leiding van een gids.

Omwille van de Coronacrisis is ook deze activiteit geannuleerd.